PM

Deltagare under 18 år behöver målsmans godkännande för att få delta.

Registrering vid start sker senast 20 minuter före start.

Banan är väl snitslad och skyltad med orange snitslar (5 x 50 cm) samt orange enduropilar.

Observera att tävlingen går på ej avstängda vägar och stigar och att allmänna trafikregler gäller även under loppet. Visa hänsyn till andra som rör sig längs banan under loppet.

Resultat publiceras på hemsidan inom 24 timmar efter avslutad deltävling.

Deltagare samlar poäng till serietotalen under varje deltävling. Serietotalen beräknas sedan på dina tre bästa resultat.


REGLER

Nummerlappen måste bäras väl synlig under hela loppet.

Material som tas med ut på banan skall tas med tillbaka. Det är förbjudet att lämna efter sig utrustning och skräp.

Vid olycka är det obligatoriskt att hjälpa andra deltagare. Vid allvarlig olycka, larma 112 och meddela sedan tävlingsledningen. Vid TC finns möjlighet att få hjälp med enklare sjukvård.

Obligatorisk utrustning

 Mobiltelefon i vattentät förpackning

Nummerlapp (fås före start)

Rekommenderad utrustning

Reflexväst eller väl synliga kläder

Vätska och energi som du behöver för loppet